Regulamin

Regulamin Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth

 

Szanowni Klienci!

W trosce o najwyższą jakość usług, bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług stylizacji rzęs, stylizacji brwi oraz wizażu w naszym Centrum przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth powiązany ze stroną internetową www.katarzynabarth.pl właścicielem firmy jest Katarzyna Barth NIP: 7343471211, REGON: 122567784, e-mail: biuro@katarzynabarth.pl, fb: katarzynabarthpl.

Klienci Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth są zobowiązani do zapoznania się
z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.§ 1. Godziny otwarcia

 1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth świadczy usługi przy ul. Gwardyjskiej 20 w Nowym Sączu, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00. W sobotę wykonywane są usługi wizażu w godzinach 10:00-14:00. W dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Centrum jest nieczynne.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: losowych (typu: brak prądu, wody, gazu), absencji pracownika lub innych niezależnych od nas przyczyn.


§ 2. Umawianie na wizyty

 1. Prosimy o dokładne zaplanowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących
  mu drobnych usług takich jak: regulacja brwi, aplikacja henny. Bardzo chętnie wykonamy dodatkowe usługi pod warunkiem, że będziemy mieć zaplanowaną większą ilość czasu, aby kolejny klient nie musiał czekać. 
 2. Wszystkie zapisy w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth potwierdzane
  są trzykrotnie:
 1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie karty z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty,
 2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS na jeden dzień przed planowaną wizytą.
  Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą na umówiony termin – prosimy niezwłocznie poinformowanie nas o tym w celu przepisania na inny termin,
 3. trzecie potwierdzenie: otrzymają Państwo telefon lub SMS przed wizytą od naszej recepcjonistki, która ostatecznie potwierdzi Państwa wizytę.

 

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 1. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę konsultacyjną (pierwsza wizyta), skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na umówiony zabieg 
  bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. Prosimy telefonicznie informować
  o spóźnieniu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.


§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie później niż 48h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Jednokrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje obowiązkiem wpłacenia 100% przedpłaty na kolejną usługę. Dodatkowo osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu tracą również przywilej zapisów priorytetowych.
 3. Klient, który zapisuje się pierwszy raz na usługę może zostać poproszony o wpłatę zadatku
  w wysokości 20% lub 100% zabiegu. Po wprowadzeniu wizyty do systemu klient otrzymuje
  SMS z informacją jak uregulować wpłatę za wizytę.

 

§ 5. Strefa ciszy

 1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth podzielony jest na dwie strefy:
 1. głośna - recepcja, w tej strefie można dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc
  we wszystkich sprawach, dozwolone jest również wykonywanie krótkich rozmów telefonicznych,
 2. cicha zabiegowa - w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu stylistek. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem.

 

§ 6. Wizyty w towarzystwie

 1. Na terenie Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Proponujemy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu stylistek. Pracownicy Centrum nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klient, który świadomie uszkodził lub zniszczył wyposażanie Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth ponosi odpowiedzialność finansową.
 6. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w poczekalni oraz wartościowe rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

§7. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Danych klientów nie udostępniamy osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Dane Klientów wykorzystywane są tylko w celu kontaktu SMS i telefonicznego. Gwarantujemy ich nienadużywanie.
 4. Formami kontaktu z Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth są:
 1. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: +48 512 344 622,
 2. adres e-mail: biuro@katarzynabarth.pl lub anna@katarzynabarth.pl,
 3. fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/katarzynabarthpl,
 4. w celu umówienia się na wizytę lub uzyskania informacji o usługach prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami.
 5. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie udostępnia prywatnych kontaktów.

 

§8. Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth mają ustalony termin ważności (3 miesiące) i przypisane są dla konkretnej osoby w systemie komputerowym. Ważność niewykorzystanych bonów z różnych przyczyn można wydłużyć do odpowiadających terminów.
 2. Posiadamy dwa rodzaje bonów:
 1. bony na konkretną usługę,
 2. bony na wybraną kotwę: 150 zł, 200 zł i 300 zł

Bony można zakupić na recepcji lub na naszej stronie Internetowej www.katarzynabarth.pl
w zakładce PROMOCJE / BONY UPOMINKOWE.

 1. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 2. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 3. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 4. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu, jeżeli wartość usług,
  z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika
  do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 6. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

 

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie recepcjonistkę Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. Klienci zobowiązani są zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów lub niezadowolenia z wykonanej usługi nie później niż do 7 dni od wykonania zabiegu.
 4. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji Centrum, telefonicznie lub osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres: anna@katarzynabarth.pl
 5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 3 dni.
 6. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.§11. Lista rezerwowa

 1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth oferuje możliwość wpisania na zabiegu na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

 

§12. Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone
  są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zapewniamy:
  1. bezpieczny sprzęt i urządzenia,
  2. wykształcony personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach,
  3. dbałość o stanowisko pracy poprzez zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
  4. wysoką kulturę osobistą pracowników, atmosferę bezpieczeństwa i pełną dyskrecję,
  5. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,
  6. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe.

 

§13. Pozostałe sprawy organizacyjne

 1. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zastrzega sobie prawo do zmian
  w regulaminie.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.katarzynabarth.pl.
 3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług.
 4. W Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 5. Wszystkie osoby przebywające w Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 6. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się klienta
  do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel